eppusaarela

Miten edistetään naisten ja miesten yhteistä tasa-arvoa?

Suomessa on keskenään erilaisia miesasiajärjestöjä, jotka ajattelevat kukin omalla tavallaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Jotkut yhdistykset haluavat sitoutua ns. perinteisiin käsityksiin miehistä, jotka kilpailevat yhteiskunnan resursseista naisten kanssa. Toiset taas ajattelevat miesasian olevan yhteensopiva feminismin kanssa eikä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä tarvita erillisiä poteroita.

Miesasiajärjestö Miesten tasa-arvo ry väittää ajavansa miesten asiaa. Heidän 45-kohtaisessa eduskuntavaalimanifestissaan on paljon hyviä asioita, mutta sitten on kohtia, jotka eivät oikein edistä kenenkään asiaa. Moni kohta on tarkoitushakuinen ja sisältää jo valmiiksi epäilyttäviä oletuksia: 

"Oikeusvaltion perusperiaatetta, kuten syyttömyysolettamaa on kunnioitettava syytetyn sukupuolesta riippumatta" 

"Sanan- ja mielipiteenvapaus on turttava tasa-arvokeskustelussa"

Kun kohdat kerran ovat manifestissa, illmeisesti oletetaan, että näissä on miesten oikeuksien suhteen ongelma. Silloin oletus pitäisi perustella ja sen tulisi perustua muuhunkin kuin kavereiden kertomuksiin. 

 Laitoin yhdistyksen tavoitteet luokkiin niiden tasa-arvovaikutusten mukaan ja tulkitsin joitakin kohtia suotuisasti yleisten arvojen (ei tarkoitusperien) kautta:

MIESTEN JA NAISTEN YHTEISTÄ TASA-ARVOA EDISTÄVÄT ASIAT: 

 •  Tasa-arvolain tarkoituspykälä on muutettava sukupuolineutraaliksi
 • Nykymuotoinen, vain miehiä koskeva, asevelvollisuus on korvattava tasa-arvoisella maanpuolustuksella. Palvelusta suorittavia miehiä ja naisia on kohdeltava tasa-arvoisesti
 •  Jos sukupuolikiintiöitä ja ns. positiivista erityiskohtelua käytetään tasa-arvotyössä, niitä on sovellettava myös niillä sektoreilla, joilla miehet ovat aliedustettuja ja heikommassa asemassa
 • Vanhempainvapaat on jaettava 6+6+6-mallin mukaisesti
 • Koulutuksessa on asetettava ykkösprioriteetiksi se, että sukupuolierot oppimistuloksissa, koulumenestyksessä ja koulutukseen osallistumisessa poistetaan kaikilla koulutuksen asteilla
 • Kouluissa on siirryttävä käyttämään anonyymeja, standardoituja kokeita, jotta arvostelu olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kaikille
 • Molempien sukupuolten on oltava tasapuolisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä
 • Miestutkimusta on lisättävä
 •  Pojille on annettava HPV-rokote
 • Eturauhassyöpäseulonnat on aloitettava ainakin riskiryhmään kuuluville miehille
 • Asunnottomuuteen on puututtava tehokkaammin
 • Tavoitteena on oltava se, että miehet saavuttavat naisten tason kaikilla hyvinvointia mittaavilla indekseillä vuoteen 2050 mennessä
 • Vaarallisia ja raskaita töitä tekevien työturvallisuutta on parannettava.
 • On aktiivisesti kampanjoitava kaikenlaista väkivaltaa vastaan, ei ainoastaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidä enää vähätellä
 •  Väkivallan miesuhreille on järjestettävä apua


ASIAT, JOTKA EIVÄT EDISTÄ MIESTEN JA NAISTEN YHTEISTÄ TASA-ARVOA:
 

 • Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä tasapuolisesti molempia sukupuolia.

- Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä heikommassa asemassa olevia, niin että heidän tosiasiallinen tilanteensa paranee. 

 • Poikien ja tyttöjen väliset erot, kuten poikien myöhäisempi murrosikä, on otettava huomioon koulutuksessa.

-  On epäselvää miten poikien keskimäärin myöhemmin alkava murrosikä pärjäämisen ja suosimisen suhteen ongelma. Sen sijaan sosioekonominen asema on tutkittu ja raportoitu tasa-arvo-ongelma.  Murrosikäoletuksista on myös hyötyä pojille. Kaikki ns. tasa-arvoiset tavat ottaa huomioon poikien vaihtelevat murrosikään liittyvät ominaisuudet tarkoittavat luokitteleviaja erot unohtavia erityisjärjestelyitä. Tämä aiheuttaa rakenteellista epätasa-arvoa.

 •  Koulutuksessa ja kasvatuksessa lapsia ja nuoria on tuettava tekemään itsenäisesti ja vapaasti uraansa ja opiskelujansa koskevia valintoja, olivatpa nuo valinnat perinteisiä tai perinteistä poikkeavia.

-  Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tietysti kannustettava tekemään sellaisia valintoja, joissa omanlainen sukupuoli-identiteetti saa mahdollisimman paljon tilaa kehittyä ja kasvaa. Siinä ei jaeta valintoja "perinteisiin" tai ei-perinteisiin.

 •  Koska raiskaukset ja muut seksuaalirikokset ovat vakavia rikoksia, ovat myös niitä koskevat perättömät rikosilmoitukset vakavia rikoksia. Perättömiin ilmiantoihin syyllistyvät on saatettava vastuuseen teoistaan.

- Väärä ilmianto on jo rikos. Seksuaalirikoksista ilmoittaminen on oltava mahdollisimman vähän uhria syyllistävä kokemus. Viranomaisten on myös edistettävä rikoksien aitoa selvittämistä ja kärsimyksen vähentämistä.

 • Jaottelusta etä- ja lähivanhempiin on luovuttava, ja vuoroasumisesta on tehtävä lähtökohta erotilanteissa.

- Vuoroasumisen pohtimisen lähtökohtana ei pidä olla vanhempien sukupuoli vaan sellainen järjestely, joka ottaa huomioon lapselle ja vanhemmille hyvän kokonaisjärjestelyn. Vuoroasumisen asemaa on parannettava.

 • Lisääntymisoikeuksien ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tasa-arvoisesta toteutumisesta on huolehdittava.

- Tällä ei ilmeisesti viitata miesten oikeuteen käyttää kondomia vaan ns. oikeuksista tulla vanhemmaksi. Abortti on kehon itsemääräämiseen liittyvä oikeus ja se on aina etusijulla vanhemmaksi tuloon nähden. Parhaiten miesten lisääntymisoikeutta edistetään  parantamalla isyyden asemaa perhesuunnittelussa. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Minä en edelleenkään muuttaisi tasa-arvolain tarkoituspykälää, koska naisten (ryhmänä) asema on edelleen heikompi etenkin työelämässä...

Manifestin viitekohtia on käsitelty vuosikymmenten ajan erilaisissa miesjärjestöissä - Sadankomitea kiinnitti hyvinkin varhain huomiota asevelvollisuuden sukupuolivaikutuksiin ja Marraskuun liike nosti esille miessyrjäytyneistön, alkoholistit ja asunnottomat ja esimerkiksi Miessakit ovat nyt uudemmalla ajalla paneutuneet miesten elämänhallintaa tukevaan työhön.

Tavoitteethan ovat edelleenkin mitä kannatettavimpia, mutta niitä ei tosiaankaan tule nähdä naisasialiikkeen tavotteille kilpailijoiksi tai selittää niitä hypoteettisesti naisten harjoittamalla syrjinnällä ellei peräti miesvihalla - suurin osa miesten kokemasta huono-osaisuudesta kun johtuu miesten keskinäisestä hierarkisoivasta kulttuurista ja hegemonisesta maskuliinisuudesta. Miesten ja poikien hyvinvointierojen loiventaminen onnistuu ihan yhteistyössä feministisen tasa-arvotyön puitteissa - ja laventamalla näkemystä pois kahden jäykkään muottiin puristetun sukupuolen roolituksista...

Pekka Pessi

Millä tavoin määriteltynä naisten asema on ryhmänä huonompi työelämässä? Naiset pääsevät miehiä helpommin opiskelemaan, naisten työttömyys on pienempi, he pääsevät helpommin töihin. Onko ongelma siis se, että naiset eivät tee niin paljon töitä kuin miehet? Miten ajattelit saada naiset tekemään töitä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Naisten heikompaa asemaa työmarkkinoilla indikoi esimerkiksi se, että osa- ja määräaikaisista työsuhteisista 2/3 on naisia. Sen lisäksi perhevastuiden epätasainen jakautuminen ja lisääntymisestä aiheutuvien kustannusten kohdistuminen naisvaltaisten alojen työnantajille olennaisesti heikentävät naisten ura- ja palkkakehitystä :

http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2008/0...

Työttömyysasteen ohella väestön työmarkkina-asemaa kuvataan työllisyysasteella

http://findikaattori.fi/fi/41

MTA:n puoltama 6+6+6-malli ja sen rahoituspohjan laajennus melko radikaalisti huojentaisivat tätä epäsuhtaa ...

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #10

Onelmana koko tarkastelussa on, että sen enempää kansantlaouen kuin yritystalouen kannaltakaan ryhmä "naiset" ei ole markkinatoimija. Sairaanhoitajat, puusepät, lääkärit, ydinfyysikot jne. ovat.

Ongelmat naisten ja miesten välillä ryhmänä ovat luonteeltaan sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia, eivät taloudellisia. Siksi niitä ei myöskään voi talouslainsäädännöllä ratkaista. Sukupuolikiintiö poliittisessa elimessä on perusteltu, taloudellisessa ei.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Yritysmaailmakin operoi yhteiskunnan kulttuuristen ja sosiaalisten normien puitteissa, joten se ei voi olla ottamatta huomioon esimerkiksi nykyisin voimistuvia tasa-arvovaateita.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen suomalaista Elinkeinoelämän valtuuskuntaa vastaava järjestö on suositellut USAlaisille yrityksille siirtymistä eurooppalaiseen yrityskulttuuriin ja suosimaan johdonmukaisesti naisjohtajuuden tukemista kilpailuvalttina ja myös sen vuoksi, että osakkeenomistajista yhä suurempi osa on naisia...

Pekka Pessi Vastaus kommenttiin #10

Juuri tuota minä tarkoitin sillä, että naiset eivät tee töitä niin paljon kuin miehet.

Suomea rikkaammissa maissa vielä suurempi osuus naisista on osapäiväisiä ja vaikuttaisi siltä, että osapäiväisyys on naisten oma valinta, samoin kuin perhevapaiden pitäminen. Kun naiset haluavat miehiä useammin pitää perhevapaita niiden ajaksi pitää palkata – toinen nainen. Toisin sanoen määräaikaisten naisten suuri osuus näyttäisi johtuvan lähinnä työmarkkinoiden sukupuolittuneisuudesta. Se taas vaikuttaa olevan naisten oma valinta, he pääsevät ainakin toistaiseksi itse valitsemaan oman alansa.

Miten ajattelit estää naisia valitsemasta lasten kanssa olemisen sen sijaan, että tekisivät töitä? Laittamalla naiset 6 välillä kuukauden pätkälle? Siinä voi käydä niin kuin Ruotsissa, isä pitää vanhempainlomansa pois sitten kun äiti palaa töihin kuopuksen ollessa kolmivuotias?

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

"On epäselvää miten poikien keskimäärin myöhemmin alkava murrosikä pärjäämisen ja suosimisen suhteen ongelma."

Tässä ei ole mitään epäselvää, vaan asia on täysin selvä kaikille niille, jotka ovat joskus elämässään joutuneet tekemisiin yläasteikäisten opetuksen kanssa. Osalle pojista murrosikä osuu juuri sellaiseen vaiheeseen, jossa se sotkee opintomenestystä juuri siinä vaiheessa kun opintojen pitäisi jatko-opintoja ja myöhempiä uramahdollisuuksia ajatellen sujua.

"Vuoroasumisen pohtimisen lähtökohtana ei pidä olla vanhempien sukupuoli vaan sellainen järjestely, joka ottaa huomioon lapselle ja vanhemmille hyvän kokonaisjärjestelyn..."

Ja kun nykyään vallitseva käytäntö on se, että parhaaksi kokonaisjärjestelyksi katsotaan ratkaisu jossa lapset tuomitaan äidille ja isä jää viikonloppuisän rooliin, tämän muuttaminen olisi naisten etuoikeuksista pois, joten tätä ei Saarela voi kannattaa.

"Tällä ei ilmeisesti viitata miesten oikeuteen käyttää kondomia vaan ns. oikeuksista tulla vanhemmaksi. Abortti on kehon itsemääräämiseen liittyvä oikeus ja se on aina etusijulla vanhemmaksi tuloon nähden."

Voi huokaus. Eikähän tuolla alkuperäisellä tarkoitettu mm. sellaisia asioita kuin isyysolettama, äidin mahdollisuudet estää halutessaan täysin isyyden selvittäminen, isyyshuijaukset jne. jne. Mutta kun olkiukko oli pakko saada aikaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tuoreen Eurobarometrin tuloksia :

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/eb...

Suomessa kiireellisimpinä korjattavina epätasa-arvon ilmentyminä pidetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, naisten miehiä pienempiä palkkoja samasta työstä ja naisten eläke-euroa ...

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Tavallaan hyviä korjattavia asioita ja prioriteeteistä voidaan keskustella.. etenkin siitä mikä nyt on "kiireellistä" (itselläsi ne miehet aina tuppaavat unohtumaan syystä tai toisesta, vaikka olisi mitä tilastoja tukemaan.. tilastoja kun voi vähän repäistä mistä lähteistä tahansa tukemaan omia kantojaan)....

..... Tilastoissahan, vain muutama kohta kerrottuna, esim. miesten reippaasti suurempi syrjäytyminen, miesten ylivoimaisesti suurempi itsemurhariski, miehiin (pääasiassa) kohdistuva väkivalta (joka toki ei vähennä naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmia), miesten asevelvollisuus samalla kun naisilla ei ole mitään vastaavaa... jne. jne. ovat täysin tilastoituja ongelmia. Paljon korjattavaa löytyy maasta nimeltä Suomi.

Ei edellinen toki lainkaan sano ettei naisten asioita pitäisi samalla hoitaa kuntoon (kunhan nyt samalla miestenkin). Vähän uskottavuuttasi on hajottanut ettet vaivaudu tasa-arvoisesti kohtelemaan miehiä ja naisia, vaan keskityt vain toisen osapuolen ongelmiin (IMHO). Tai ehkä uskot aidosti toimivasi tasa-arvoisesti ja muilla ihmisillä vain on eri mielipide (sekin on ok.... mitä sitä toisen uskoa epäilemään). Sekä miesten että naisten ongelmiin pitäisi puuttua välittämättä siitä mitä haarojen välistä löytyy.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Painotukseni on kieltämättä ns. perinteistä tasa-arvon edistämisnäkemystä myötäilevä (feministinen siis), mutta jo kevyellä penkomisella löydät blogiarkistostani myös lukuisia kirjoituksia, joissa olen keskittynyt puhtaasti mieserityisiin tasa-arvokysymyksiin.

Esimerkiksi Miehen työ-palkitusta Poikien talosta, Miessakkien eri työmenetelmistä, miesten kokemasta väkivallasta tutkimusten valossa, asevelvollisuuden sukupuolittuneista vaikutuksista jne...on tullut kirjoitettua lähimmän vuoden aikana. Osasta olen saanut jopa positiivista henkilökohtaista palautettakin asianomaisilta kirjoituksen kohteilta (nimetöntäkin vihapostia tulee toki ihan riittämiin),,,

Toki sekin näkökulma on mielestäni validi, missä näitä yksittäisiä ongelma-alueita tarkastellaan ikäänkuin "kolikon eri puolina" - yhteisessä sosiaalisessa ympäristössä kaikki vaikuttavat vähintään välillisesti toisiinsa ja siten on ymmärrettävissä, että esimerkiksi miesten syrjäytymiskehityksen varhainen pysäyttäminen parantaa myös (ainakin näiden miesten lähipiiriin kuuluvien) naisten hyvinvointia ja valituista keinoista riippuen vahvistaa yleisemminkin tasa-arvoa mahdollistavia rakenteita.

Yhden henkilön on kuitenkin mielestäni melko mahdotontakin lähestyä tällaista jokaista koskettavaa yhteiskunnallista ilmiötä kuin tasa-arvo ja sen sosiaalinen rakentuminen "ulkopuolisen tarkkailijan otteella tasapuolisesti" johtuen juurikin alueen laajuudesta - standpoint-teoriaa myötäillen yhden näkökulman valitseminen ei myöskään välttämättä johda syrjivään tai muille näkökulmille sokeaan suhtautumiseen, koska omaa positiota tulee väkisinkin verrattua palautteeseen ja ajan muihin tapahtumiin. Näkökulmasidonnainen lähestymistapa on mielestäni myös tehokas ongelmien suhteuttaja.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Jos naiselle maksetaan sukupuolensa takia samasta työstä eri palkkaa kuin miehelle, on se jo nykylain mukaan rikos. Uusi laki ei siis muuta tilannetta.

Jos tuollainen rikos tapahtuu, pitää asiasta nostaa prosessi. Pelkkä rutirutivalivali ei joha mihinkään.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Eurobarometrin kyselyn tulos suomalaisten käsityksistä tasa-arvon edistämistarpeista, "sama työ" sisältää käsittääkseni myös samapalkkaisuusperiaatteen mukaisesti samanarvoisen työn...

Palkkasyrjintäepäilyjen todentaminen on edelleen sangen vaikeaa ja jopa ylivoimaisen haastavaa, koska edes luottamusmiehillä ei ole oikeutta saada yksityiskohtaisia palkkatietoja, lakisääteisiin tasa-arvosuunnitelmiin sisältyvät palkkavertailut työpaikoilla ovat ylimalkaisia ja sen seurauksena työntekijöiden palkkatietämys heikkoa... Taloudellinen tilannekin heijastuu tässä siten, että työntekijät eivät uskalla ryhtyä ajamaan oikeuksiaan.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno Vastaus kommenttiin #9

"samanarvoinen työ" voidaan määritellä vain ja ainoastaan työstä maksettuna korvauksena. Se ei siis missään oloissa kerro mitään tasa-arvosta.

Osut pitkälle oikeaan kun toteat, että onelmana on tieon puute, salaaminen. Se on onelma, joka vaivaa Suomen kansantaloutta ja kansantalouskeskustelua laajemmaltikin: "henkilösuojan" varjolla salaillaan yhteiskunnallisesti merkittäviä tietoja asioista, jotka ovat mitä vähimmässä määrin henkilökohtaisia.

Homma alkoi nk. lex Hymystä, jonka tarkoitus oli taata julkkiksille juorukorvaus. Sen jälkeen koko homma ryöstäytyi käsistä.

Olisi aika korjata tuo(kin) munaus.

Toisaalta koko AY-liikkeen moraalista konkurssia kuvaa, että noita tietoja ei luottamusmiehillä ole; mikään ei nimittäin estä työntekijöitä niitä omatoimisesti luottamusmiehelle toimittamasta. Ei siihen työnantajaa tai hänen lupaansa tarvita.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Tasa-arvokeskustelun lukko, ja avain siihen, on kysymys ylleisestä asevelvollisuudesta, joka on edelleen käytännössä naisilta estetty, kulttuurisesti jopa kielletty.

"Jokaisen tulee ymmärtää, että poliittinen valta kasvaa kirväärin piipusta." Puhemies Mao

Toimituksen poiminnat